HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva

Naše podujatia

V júni sa uskutočnil ďalší zo série našich informačných dní.

KEDY: 9. júna 2014

KDE: CVTI SR, Bratislava, 2.poschodie

CIEĽ: Informačný deň k výzvam vyhlásených v rámci spoločenských výziev Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo a Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

PREZENTÁCIE:

Mária Vidová Predstavenie politík Slovenskej republiky v oblasti zivotneho prostredia
Tatjana Antalová Predstavenie politík Slovenskej republiky v oblasti pôdohospodárstva
Patrik Kolar Aktuálne výzvy pre oblasti SC2
Patrik Kolar Aktuálne výzvy pre oblasti SC5
Martina Fikselová Úspešnosť SR v 7. rámcovom programe pre oblasti KBBE
Ingrid Kriššáková Úspešnosť SR v 7. rámcovom programe pre oblasti Environment
Zita Izakovičová OpenNESS, príklad úspešného projektu
Viera Petrášová Pravidlá účasti v Horizonte 2020
Viera Petrášová Účasť malých a stredných podnikov v Horizonte2020