HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020,

Naše podujatia

Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020,  ktorý sa uskutočnil 13. novembra 2017 (pondelok) v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. poschodí (č. 235), Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Hlavným cieľom bolo predstaviť nové výzvy na podávanie návrhov projektov v rámci budúceho obdobia 2018 – 2020, ktoré budú zverejnené v novom pracovnom programe koncom októbra.

Účastníci podujatia mali jedinečnú príležitosť získať skúsenosti od riešiteľov úspešných projektov a tiež hodnotiteľky projektov v oblasti SC1.

  

Program

Prezentácie:

Výsledky výziev 2014 – 2017 – Iveta Hermanovská

Pracovný program – 2018-20 – Katarína Krepelková

Rady hodnotiteľa návrhov projektov v H2020 – Iveta Rajničová Nagyová