HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Horizontu 2020

Naše podujatia

Dňa 4. mája sa uskutočnil Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života v Centre vedecko-technických informácií SR.Seminár bol venovaný výzvam na roky 2016/17, aktuálnej problematike personalizovanej medicíny a  skúsenostiam riešiteľa a hodnotiteľa projektov.

Program

Prezentácie:

Výsledky výziev 2014 – 2015

Výzvy 2016 – 2017 v oblasti SC 1  

Medzinárodné konzorcium pre Personalizovanú medicínu

Predstavujeme úspešný projekt

Rady hodnotiteľa

Videozáznam – http://archive.tp.cvtisr.sk?5735211

mp4 súbor: http://archive.tp.cvtisr.sk/input/91/191-146235291786186.mp4