HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation

Naše podujatia

Národná kancelária NCP Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s TC AV ČR usporiadali 12.júna 2018 v Bratislave informačný deň v nadväznosti na aktuálne otázky v oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti, ktorého cieľom bolo priblížiť pracovný program 2018 s ťažiskom na Twinning.

Anna Vosečková, NCP z TC AVČR odprezentovala pracovny pogram s prezentáciou Telemachosa TELEMACHOU, zástupcu Európskej Komisie.

Dôležitou súčasťou podujatia bola interaktívna časť  podujatia zameraná na prípravu konkurencieschopného projektu s praktickými informáciami a radami z oblasti finančného plánovania a manažmentu, ale aj z oblasti ochrany duševného vlastníctva s prihliadnutím na požiadavky výzvy Twinning.

Program

PREZENTÁCIE:

Výsledky

Hodnotenie

IPR

MULTICOOP

NCP WIDE-NET

WP 2018-2020