HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň – Slovensko v Horizonte 2020

Naše podujatia

Pozývame Vás na Informačný deň na tému Slovensko v Horizonte 2020.

Témy:                Prezentácia úspešných projektov v Horizonte 2020

                            Rady hodnotiteľa projektov Horizontu H2020

                          Finančné otázky v Horizonte H2020

 

Dátum:              11.02.2016, od 9:00 hod. do 12:00 hod.

 

Miesto:               CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná miestnosť, 2.poschodie

                

Cieľ: Cieľom Informačného dňa je oboznámiť potenciálnych záujemcov o podávanie projektových žiadostí v rámcovom programe Horizont 2020 s aktuálnou situáciou a o úspešných projektov zo Slovenska.

PROGRAM PODUJATIA

Prezentacie:

Slovensko v Horizonte 2020

Projekt CIMULACT – Tomáš Michálek

Projekt C2NET – Roman Behul

Projekt INSPIRATION – Vladimír Ondrejíčka

Projekt OSIRIS – Jaroslav Kováč

Projekt SPARKS – Kristína Jenčíková