HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Schéma RISE – Akcie Marie Skłodowska-Curie

Naše podujatia

Dňa 5.3. 2015 sa konal Informačný deň pre Schéma RISE – Akcie Marie Skłodowska-Curie v priestoroch CVTI na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava na 2. poschodí v konferenčnej miestnosti.

Seminár bol zameraný na propagáciu schémy RISE a účastníkom ponúka jedinečnú príležitosť priamej interakcie s projektovými manažérmi tejto schémy z Európskej komisie.

PROGRAM

Prezentácie:

Úspešnosť SR v RISE 2014

Schéma RISE