HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň SC2 a SC5

Naše podujatia

Informačný deň pre oblasti SC2 – Potravinová bezpečnosť a SC5 – opatrenia v oblasti klímy Horizontu 2020 sa uskutočnil dňa 27.10.2015 od 10:00 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v budove CVTI SR v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

 Najnovšie informácie o výzvach z oblastí SC2 a SC5 pre programové obdobie 2016-17 prednstavili rečníci z Európskej komisie, preto sa časť podujatia sa uskutočnila v anglickom jazyku.

PROGRAM PODUJATIA

Prezentácie:

Horizont 2020 v kocke – zmeny a novinky: Veronika Hanzelová

Úvod do SC2 a SC5: Veronika Hanzelová

Participant Portal: Nataša Hurtová

Horizont 2020 pre firmy – SME Instrument a Fast Track to Innovation: Ivan Filus

Financie v Horizonte 2020: Peter Beňo

Societal Challenge 2, Work Programme 2016-17: Davide Amato

Societal Challenge 5: Renzo Tomellini