HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň pre Výskumné infraštruktúry

Naše podujatia

Informačný deň – Európske výskumné infraštruktúry. Informačný deň Európske výskumné infraštruktúry sa zameral na nový pracovný program pre roky 2018/2019 ako aj pravidlá a výzvy, ktoré sprevádzajú fungovanie a služby, ktoré poskytujú Európske výskumné infraštruktúry. Priniesol vysvetlenia o využití výskumných infraštruktúr nielen pre priamych príjemcov grantov v H2020. Seminár je určený pre širokú vedecko-výskumnú komunitu.

Prehľad výziev v slovenskom jazyku môžete nájsť na tomto odkaze: Aktuálne výzvy pre oblasť Európske výskumné infraštruktúry.

Prezentácie si môžete pozrieť podľa jednotlivých bodov programu:

Pracovný program 2018 – 2020 – nové výzvy a možnosti
Philippe Froissard, zástupca riaditeľa odboru výskumných infraštruktúr, Európska komisia, DG RTD

Úspešnosť a priame zapojenie slovenských inštitúcií vo výskumných infraštruktúrach
doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., zástupca SR v PC RI CVTI SR

European Open Science Cloud
doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., Ústav informatiky SAV

Vytvorenie a otvorenosť výskumných infraštruktúr
JUDr. Viera Petrášová, NCP CVTI SR

Projekt RICH a zapojenie českých inštitúcií vo výskumných infraštruktúrach
Ing. Dominika Zsapkova Haringova, MBA, NCP TC AV ČR

Resinfra@DR, Výskumné infraštruktúry v Dunajskom regióne
Mgr. Ing. Anna Krivjanská, CVTI SR

Nový ESFRI projekt EuroNanoLabIng. Alena Malachová, CEITEC

Audiozaznam v mp3 formate:

1.cast- https://archive.tp.cvtisr.sk/input/rec/ec020218/vyskumneInfra-020218-part1.mp3

2.cast- https://archive.tp.cvtisr.sk/input/rec/ec020218/vyskumneInfra-020218-part2.mp3