HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Naše podujatia

Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava sa uskutočnil dňa 28. februára 2018 v Žiline. Informačný deň bol venovaný novému Pracovnému programu 2018-20 a otvoreným výzvam v roku 2018, pravidlám účasti a prezentáciám zameraným na uspešné projekty.

Pracovným jazykom podujatia bola angličtina.

Miesto konania:  Žilinská univerzita v Žiline, Nová menza, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina

Program podujatia

PREZENTÁCIE:

Pracovný program a výzvy v oblasti Doprava – Jakub Šimkovič

How to prepare a successful proposal? – Tatiana Kováčiková

European Innovation Council – Viera Petrášová

Financial Issues – Peter Beňo

How to write a RIA proposal from the coordinator’s perspective – Giuseppe Lugano

Advanced Superconductor Motor Demonstrator (ASuMED) – Enric Pardo

Viac informácií – NCP jakub.simkovic@cvtisr.sk.