HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň pre oblasť IKT a Bezpečná, čistá a efektívne využitá energia

Naše podujatia

Pozývame Vás na Informačný deň  pre oblasť IKT a Bezpečná, čistá a efektívne využitá energia, ktorý sa uskutoční dňa 19.11.2018 v CVTI SR Bratislava od 9.00 hod.

Cieľom podujatia je predstaviť nové témy pracovných programov Energia a IKT na rok 2019.  Krátke zhrnutie účasti Slovenska v uzavretých témach bude doplnené užitočnými radami a príkladmi dobrej praxe úspešného projektu so slovenskou účasťou.

Program