HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Naše podujatia

V máji sa uskutočnil ďalší zo série našich informačných dní.

KEDY: 15. máj 2014

KDE: CVTI SR, Bratislava, 2.poschodie

CIEĽ: Informačný deň k výzvam vyhlásených v rámci spoločenskej výzvy Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia.

PREZENTÁCIE:

Vladimír Zuberec

Európska komisia – DG Energy

Výzvy Horizontu 2020 v oblasti energií
Peter Beňo

SOVVA

Úspešnosť SR v programe 7.RP
Pavel Starinský

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úspešnosť SR v programe IEE
Ivan Filus

NCP

Účasť SME v Horizonte2020
Viera Petrášová

NCP

Pravidlá účasti v Horizonte 2020
Pavel Starinský

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úspešný projekt 7.RP: CEUBIOM
Marcel Lauko

Energetické centrum Bratislava

Úspešný projekt IEE: TRANSPARENSE