HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň k výzvam v oblastiach SC6 a Swafs

Naše podujatia

Informačný deň k výzvam v oblasti Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti (SC6) a Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (Swafs) sa uskutočnil dňa 13. novembra 2018 od 9:30.hod. v budove CVTI SR, Bratislava.

Informačný deň bol určený vedeckým pracovníkom, organizáciám a inštitúciám, ktoré sa venujú výskumu a inováciám v oblasti spoločenských a humanitných vied a majú záujem podávať výskumný projekt v danej oblasti cez program Horizont 2020.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť účastníkom informácie o danej oblasti, o jej pracovnom programe a výzvach, ktoré budú otvorené v nasledujúcom období v oboch oblastiach.

Program podujatia

Prezentácie:

Pracovný program 2018-20, otvorené výzvy 2019 – K. Šimková

Predstavenie oblasti „Veda so a pre spoločnosť“ a jej výzvy – K.Šimková

Smerovanie a stratégie oblasti SC6 (socioekonomické a humanitné vedy – SSH) v H2020 a Horizon Europe – A.Bitušíková

Etika v H2020 a vo výskumnom projekte – S.Ftáčniková

Open Access v H2020 – S.Horáková

Tipy a rady hodnotiteľa – A.Bitušíková

Právne a finančné otázky v H2020 – V. Petrášová

Rodová rovnosť v H2020 a výskumnom projekte – A.Bitušíková