HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň k H2020 Secure Societies

Naše podujatia

Pozývame Vás na Informačný deň k H2020 pre oblasť Secure Societies – Bezpečné spoločnosti dňa 11.5.2017 do Košic. Témy Info dňa budú nasledovné:

Štatistiky v programe H2020,

SecureSocieties EÚ politiky formujúce program Security,

Pracovný program na rok 2017, náhľad na roky 2018 – 2020,

SEREN3 – projekt NCP

Pozrite si program.