HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Európskej rady pre výskum

Naše podujatia

Informačný deň Európskej rady pre výskum sa uskutočnil dňa 11. 12. 2017 v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 2. poschodie, konferenčná miestnosť č. 235.

Cieľom informačného dňa bolo predstaviť výzvy Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch.

Cieľovou skupinou boli všetci záujemcovia – potenciálni predkladatelia ERC projektov .

PROGRAM_

Prezentácie:

ERC Working Program 2018 – S.Ftáčniková

Schéma Synergy Grant – I.Hermanovská