HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Energia a EURATOM

Naše podujatia

Dňa 10.11.2015 sa uskutočnil informačný deň pre oblasti SC3 – Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia a EURATOM. 

Miesto konania: zasadačke Rektorátu STU, Vazovova 5, Bratislava

Najnovšie informácie o výzvach z oblastí SC3 a EURATOM v programovom období 2016-17 predniesli aj  rečníci z Európskej komisie a delegát SR pre EURATOM.

PROGRAM PODUJATIA

Úvod do SC3 a EURATOMU – Veronika Hanzelová

SC3/Energy – Vladimír Zuberec

EURATOM – Juraj Klepáč

Horizont 2020 v kocke – Veronika Hanzelová

Participant Portal – Nataša Hurtová

Financie v Horizonte 2020 – Peter Beňo