HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Akcie MSCA v Horizonte 2020 25. 2. 2015 v Bratislave

Naše podujatia

Informačný deň Akcie MSCA v Horizonte 2020 sa uskutoční 25.2.2015 o 14:00 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na 2. poschodí v konferenčnej miestnosti.

Seminár bude zameraný na aktuálne výzvy na rok 2015, ako napísať úspešný projekt  a účastníkom budú poskytnuté cenné rady hodnotiteľa projektov MSCA.

PROGRAM

 

Prezentácie:

Iveta Hermanovská – Aktuálne výzvy v MARIE

Marcela Groholová –  Ako napísať úspešný projekt v Horizonte 2020

Lukáš Marcin – Sieť EURAXESS pomáha migrujúcim výskumníkom a organizáciám, na ktorých pôsobia