HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon 2020: September calls in SC5 – what can we expect?

Naše podujatia

Dňa 26.6.2015 sa na CVTI SR uskutočnil seminár Horizontu 2020 pre oblasť Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny.

 

Podujatie malo za cieľ priblížiť témy a výzvy z oblasti SC5 na roky 2016-17, ako aj diskutovať o pripravovanom pracovnom programe.

Hlavným rečníkom bude pán Renzo Tomellini, zástupca DG RTD, Európska komisia.

Podujatie sa uskutočnilo v anglickom jazyku.

Program

Societal Challenge 5 – Renzo Tomellini

Enviropolitika – Norbert Kurilla

Slovensko v Horizonte 2020 – Patrik Helmich