HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Innovation Council Pilot – Info deň spojený s workshopom

Naše podujatia

 • Začiatok
  25.09.2019, 08:30
 • Koniec
  25.09.2019, 13:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Miesto konania
  CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
 • Štát
  SR

Robíte špičkový výskum? Ste inovatívna firma a máte prelomový produkt? Chcete sa zaradiť  medzi top inovátorov v Európskej únii?

Pozývame Vás na informačný deň spojený s workshopom zameraný na predstavenie pilotnej iniciatívy Európskej komisie podporujúcej celý inovačný cyklus od výskumu až po komercializáciu inovácie – Enhanced European Innovation Council Pilot.

Akcia sa uskutoční 25. septembra 2019 v dopoludňajších hodinách Bratislave a bude rozdelená na tri časti.

 • V prvej časti bude predstavená iniciatíva EIC Pathfinder vhodná najmä pre univerzity a iné inštitúcie realizujúce výskum,
 • druhá časť bude venovaná firmám, keďže jej cieľom bude oboznámiť účastníkov s iniciatívou EIC Accelerator (bývalý SME Instrument). Informačný deň uzavrie prednáška o aktuálnych otázkach duševného vlastníctva a ochrany osobných údajov v projektoch H2020,
 • tretia časť bude praktická – workshop. Účastníci budú mať možnosť pracovať priamo s projektovou žiadosťou na EIC Accelerator (SME Instrument fáza 2), ktorou ich bude sprevádzať Miroslav Konečný z ADDSEN, s.r.o., ktorý sa podieľal na príprave a realizácii jediného slovenského grantu v rámci SME Instrument fázy 2.

Cieľovou skupinou podujatia sú začínajúce ako aj etablované firmy, verejné a súkromné výskumné inštitúcie, univerzity a ostatné subjekty majúce ambíciu zapojiť sa do výziev EIC. Praktický workshop je venovaný firmám, ktoré majú záujem podať projekt do fázy 2 SME Instrument (EIC Accelerator).

Registrácia na info deň (časť 1 a 2) a na workshop (časť 3) bude prebiehať oddelene, keďže workshop je zameraný na firmy plánujúce podať projekt do EIC Accelerator.

Podmienkou registrácie na workshop je vyplnenie krátkeho formulára so stručnými informáciami o plánovanom projekte a jeho zaslanie do 10. septembra na kontakt uvedený vo formulári. Počet firiem je obmedzený na 10 a v prípade väčšieho počtu záujemcov si organizátor vyhradzuje právo na ich výber.

Program akcie

Prezentácie z akcie (zip)

Kontaktná osoba: Lucia Dávidová, Národný kontaktný bod pre Inovácie v MSP, lucia.davidova@cvtisr.sk

Zaregistrovať sa na podujatie: