HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC Pracovný program 2018 – zverejnený

Naše podujatia

Európska rada pre výskum (ERC) zverejnila Pracovný program na rok 2018 s rozpočtom 1. 8 miliardy Euro, ktorý bol schválený Európskou komisiou. ERC opätovne otvára výzvu Synergický grant – schému financovania pre skupiny dvoch až štyroch hlavných riešiteľov, ktorí sa spoločne venujú ambicióznym výskumným výzvam.

Výzvy pre Starting grant a Synergy grant budú otvorené od 3.8.

Podrobnejšie informácie nájdete v tlačovej správe.