HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EJP CONCERT Project: pozvánka na seminár

Naše podujatia

Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na 2. informačno-konzultačné stretnutie k medzinárodnému projektu CONCERT: European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research (návrh programu priložený). Toto stretnutie, ktoré je organizované v rámci projektu CONCERT európskeho rámcového programu Horizont 2020, sa uskutoční dňa 18. septembra 2017 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave so začiatkom od 9:30 hod. O projekte CONCERT mnohí z Vás už boli informovaní počas 1.informačno-konzultačného dňa 9.9.2015, z ktorého pripájame zápis. Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v anglickom jazyku priložené k tomuto e-mailu a tiež na web stránke projektu http://www.concert-h2020.eu/en .

Cieľom tohto stretnutia je informovať Vás o plnení cieľov a úloh projektu a možnostiach zapojenia sa jednotlivých inštitúcií do riešenia úloh z oblasti Vášho záujmu najmä do víťazných projektov prvej a druhej otvorenej výzvy, o ktorých bude podaná podrobná informácia. Informáciu o víťazných projektoch prvej otvorenej výzvy nájdete na stránke projektu CONCERT na adrese http://www.concert-h2020.eu/-/media/Files/Concert/AIR2/Infrastructures_AIR2_Bulletin_Special_issue_Feb_2017.pdf .

Nakoľko práve teraz v rámci riešenia projektu je aktuálna príprava spoločnej cestovnej mapy výskumu projektu CONCERT a cestovných máp výskumu jednotlivých platforiem (NERIS, MELODI, ALLIANCE, EURADOS a EURAMED), jedným z cieľov tohto stretnutia je aj podrobná informácia a diskusia Vášho zapojenia sa do týchto prác a využitia získaných informácií na prípravu smerovania výskumu a projektov v Slovenskej republike v oblasti radiačnej ochrany.

Zástupca CVTI SR podá podrobnú informáciu o aktivitách v oblasti HORIZON 2020 a možnostiach podpory výskumu na Slovensku.

Prosíme Vás o vyjadrenie Vášho záujmu (resp. nezáujmu) o účasť na informačno-konzultačnom stretnutí. Vašu odpoveď nám prosím pošlite emailom na adresu Tatiana.duranova@vuje.sk a Natasha.hurtova@cvtisr.sk a zaregistrujte sa, prosím prostredníctvom linku REGISTRÁCIA najneskôr do 4. septembra 2017.  Ďakujeme Vašu včasnú odpoveď – Programový manažér projektu CONCERT na Slovensku: Tatiana Ďúranová, VUJE, a.s. a Národný kontaktný bod EURATOM na Slovensku: Nataša Hurtová, CVTI SR

Ďalej Vás prosíme:

Pri tejto príležitosti Vás chcem poinformovať o veľmi užitočnej aktivite v rámci projektu CONCERT a požiadať o spoluprácu pri distribúcii informácie o ankete/prieskume: Využi príležitosť povedať o svojom vnímaní radiačného rizika.

V súvislosti s týmto aktívnym dialógom Vás pozývame zúčastniť sa prieskumu, ktorý je uvedený nižšie, s cieľom posúdiť vnímanie radiačného rizika širokým okruhom obyvateľstva a poznať ich názor na súvisiace otázky ako je komunikácia a informácie prijímané rôznymi predstaviteľmi obyvateľstva. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 10-12 minút. Odpovede zostanú anonymné a dôverné a budú použité výhradne na účely výskumu. Účasť na prieskume je veľmi hodnotná a veľmi si ju ceníme.  Pre začatie prieskumu treba kliknúť na link (alebo ho skopírovať do prehliadača): http://www.concert-h2020.eu/en/Stakeholders/Public_survey.

Prieskum potrvá do 31. októbra 2017 a bude vyhodnotený členmi pracovného tímu projektu CONCERT. O výsledkoch prieskumu Vás budeme informovať ihneď ako budú dostupne.