HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Accelerator: Posledná uzávierka a budúcnosť schémy pre najambicióznejšie inovačné firmy ONLINE

Naše podujatia

 • Začiatok
  09.09.2020, 09:00
 • Koniec
  09.09.2020, 13:30
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Kancelária Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020
 • Miesto konania
  online

Pozývame Vás na posledné podujatie svojho druhu pred ukončením Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 zamerané na poslednú októbrovú uzávierku EIC Accelerator (bývalý SME Instrument). Podujatie bude prebiehať online.

Priamo zástupcovia Európskej komisie vám predstavia podmienky schémy a aktuality týkajúce sa poslednej uzávierky, ktorá bude 7. októbra 2020. V rámci panelových diskusií si budete mať možnosť vypočuť si skúsenosti a rady hodnotiteľky projektových návrhov v tejto schéme ako aj dvoch úspešných držiteľov grantu v EIC Accelerator – firiem MultiplexDX a Sensoneo. Zároveň akcia ponúkne priestor na diskusiu o budúcom smerovaní národnej podpory pre slovenských žiadateľov a o úlohe schémy EIC Accelerator v inovačnom ekosystéme SR. Jedným z podkladov pre diskusiu v tomto paneli budú výstupy z dotazníkového prieskumu medzi firmami, ktoré majú skúsenosti s prípravou alebo realizáciou projektov v rámci schémy SME Instrument/EIC Accelerator (obe fázy), ktorý sa realizoval v júli 2020.

Podujatie bude pozostávať z informačnej časti a panelových diskusií a bude prebiehať online na platforme Webex.

Program podujatia (9:00-13:30)

Informačná časť: Zástupcovia Európskej komisie oboznámia účastníkov s princípmi schémy EIC Accelerator, jej investičného fondu a špecifikami poslednej uzávierky (táto časť bude v angličtine)

 • Introduction 
 • EIC Accelerator: Supporting top class innovators, entrepreneurs and small companies with funding opportunities and acceleration services
  Grzegorz Ambroziewicz, European Commission
 • EIC Fund: Equity funding as a part of EIC Accelerator
  Agustin Escardino Malva, European Commission
 • Access2EIC: Tools for EIC Accelerator applicants and services for SoE holders, Antonio Carbone, APRE
 • Q&A

Nasledovať bude prvá panelová diskusia na tému ako uspieť v konkurencii najlepších európskych firiem. Svoje skúsenosti a odporúčania prídu prezentovať:

 • Pavol Čekan, CEO MultiplexDX, 
 • Andrea Basilová, co-CEO Sensoneo,
 • Eva Šimeková, CEO CIVITTA Slovakia, hodnotiteľka pre EIC Accelerator,
 • Ivan Filus, SME/EIC NCP, BIC Bratislava/CVTI SR, moderátor panelu

Druhá panelová diskusia sa bude venovať systému podpory slovenských firiem v tejto schéme v novom období po roku 2021 a jeho úlohe v inovačnom ekosystéme Slovenska. Diskutovať budú:

 • Kvetoslava Papanová (Koordinátorka Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, CVTI SR),
 • Edmund Škorvaga (Riaditeľ odboru riadenia operačných programov a metodiky, MH SR)
 • Pavol Čekan (CEO MultiplexDX), úspešný účastník EIC Accelerator,
 • Eva Šimeková (CEO CIVITTA Slovakia), hodnotiteľka pre EIC Accelerator,
 • zástupca Slovak Investment Holding (bude potvrdené)
 • Ivan Filus, SME/EIC NCP, BIC Bratislava/CVTI SR, moderátor panelu

Podrobný program akcie

Na akciu je potrebné sa vopred registrovať. Konečný termín na registráciu je 6. september 2020. Prístupové údaje budú zaslané na registrované emailové adresy pred podujatím.

Kontakt: Lucia Dávidová, lucia.davidova@cvtisr.sk

Zaregistrovať sa na podujatie: