HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Databáza Dashboard – 2. časť

Naše podujatia

  • Začiatok
    06.08.2020, 10:00
  • Koniec
    06.08.2020, 11:30
  • Typ podujatia
    Webinár

Kancelária Horizontu 2020 Vás pozýva na pokračovanie online školenia venovaného európskej databáze Dashboard, ktoré sa uskutoční dňa 6.  augusta 2020 od 10:00 hod. – 11:30 hod.

Webinár je po určený Kontaktným bodom na univerzitných a výskumných pracoviskách pre Horizont 2020 (UNIKO) a taktiež všetkým záujemcom o získanie informácií o databázach EK. Webinár bude zameraný na využívanie špecifických funkcionalít znalostnej databázy Európskej komisie Dashboard dostupnej na portáli Funding & Tenders.

Svoju účasť prosím potvrďte registráciou do 4. 8. 2020.

Inštrukcie: Webinár bude organizovaný pomocou platformy Webex. K pripojeniu vám pošleme odkaz, ktorý je neprenosný a bude doručený registrovaným účastníkom deň pred podujatím. Všetky inštrukcie ohľadom pripojenia budú zaslané e-mailom.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Jakuba Šimkoviča, Národná kancelária H2020: jakub.simkovic@cvtisr.sk.