HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BBI Workshop

Naše podujatia

Pracovné stretnutie s CLIB 2021

Dňa 10.3.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi technologického klastra v oblasti priemyselných biotechnológií CLIB 2021, v priestoroch CVTI SR, Lamačská cesta 8, Bratislava.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť fungovanie a činnosť technologického klastra CLIB2021 ako aj príležitosti na spoluprácu v oblasti biohospodárstva. Bližšie informácie o klastri nájdete na http://www.clib2021.de/en/

Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy Dr. Manfreda Kirchera, predsedu Dozornej rady technologického klastra CLIB2021.

Prezentácia:

CLIB2021 and BIG-C Model and Opportunity for Cooperation – Dr. Manfred Kircher

Kontakt: Ing. Nataša Hurtová, natasa.hurtova@cvtisr.sk.

___________________________________________________________________________

Worshop with the representative of CLIB 2021

Dr. Manfred Kircher, Chairmen of the Advisory Group, CLIB2021 presented activities of CLIB2021 and opportunities for mutual cooperation in the field of bioeconomy. Working meeting with the reperesentative of the technology cluster CLIB 2021 operating in the field of industial biotechnology was held on 10 March in the premises of the CVTI SR, Lamačská cesta 8, Bratislava.

Details about cluster you can find at http://www.clib2021.de/en/

Prezentation from the event:

CLIB2021 and BIG-C Model and Opportunity for Cooperation – Dr. Manfred Kircher

Contact: Natasa Hurtova, natasa.hurtova@cvtisr.sk