HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktuálne výzvy a príprava projektov Biohospodárstvo (SC2) a Environment (SC5)

Naše podujatia

Seminár Aktuálne výzvy a príprava projektov Biohospodárstvo (Sc2) a Environment (Sc5), ktorý sa uskutočnil dňa 17.10.2018 od 9.30 hod. v priestoroch CVTI SR.

Podujatie bolo zamerané na vysvetlenie tém pracovných programov žiadateľom, ktorí pripravujú návrhy projektov ako riešenia vytýčených problémov.

Témamvenovali zástupcovia Európskej komisie Davide Amato a Pavel Mišiga. Krátky sumár na tému participácie Slovenska v uzavretých témach bol doplnený aj požiadavkami z pohľadu požiadaviek, podmienok a kritérií, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave kvalitných žiadostí o financovanie z programu Horizont.

Pozvánka a program je k dispozícii k nahliadnutiu.