HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020

Naše podujatia

  • Začiatok
    25.01.2015, 13:00
  • Koniec
    25.01.2015, 16:00

Dňa 22.januára 2015 o 13.hod. sa uskutočnil tématický seminár na tému Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020. Seminár o problémoch pri podávaní návrhov projektov. U účastníkov sa predpokladá základnú informovanosť o Horizonte 2020.

Cieľom seminára je priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action),

–          inovačných projektoch (Innovation Action) a

–          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktoré podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Program_Informacny_-_ako_pripravit_navrh_projektu_-_II

Následne sa ako pokračovanie tohto seminára dňa 3.2.2015 od od 9:00 hod. bude konať seminár na tému Komerčná stránka výskumno-inovačných projektov ( alebo Biznis plán H2020 ako súčasť návrhu projektu), v priestoroch CVTI SR (viac informácií môžete nájsť v aktualitách).

Prezentácie:

Impact a biznis plán – Ivan Filus

Diseminácia a vyuažívanie výsledkov – Viera Petrášová

Pracovné balíky, riadiace štruktúry personálne výdavky a iné priame náklady – Peter Beňo

Open Access – Mária Žiňanská

Vzťah návrhu projektu k pracovnému programu – Iveta Hermanovská, Veronika Hanzelová