HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako je na tom Slovensko so zapojením do H2020?

Naše podujatia

Od roku 2014 bolo do programu Horizont 2020 podaných 2068 projektových návrhov so slovenskou účasťou, z toho 1998 bolo spôsobilých na hodnotenie.

Finančne podporených bolo k 31.5.2018 274 projektových návrhov so slovenskou účasťou, pričom objem získaných finančných prostriedkov predstavuje 81 504 593,- €. Ďalšie informácie o zapojení Slovenska v H2020 si môžete prezrieť v dokumente.