HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

20.2.2015 – COSMOS 2020 – Bratislava 2015

Naše podujatia

Dňa 20. 2. 2015 sa konal medzinárodný informačný deň na tému Vesmír v Horizonte 2020. Informačný deň organizuje COSMOS, sieť národných kontaktných bodov pre Vesmír (http://ncp-space.net/).

Cieľom info dňa bolo podporiť záujem odbornej verejnosti o výskumné aktivity v oblasti vesmíru financované z rámcového programu Horizont 2020 ako aj podnietiť spoluprácu medzi slovenskými a európskymi kľúčovými hráčmi.

____________________________________________________________________________________________________________

The International Infoday on topic SPACE in Horizon 2020 Space was held in Bratislava on Febrary 20th 2015

The objectives of the info day are to promote the space research topics of Horizon 2020 and foster cooperation between Slovak and other European key players.

Miesto/Venue: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Termín/Date: 20/2/2015

 Prezentácie