libor

NRODN KANCELRIA HORIZONTU

NOV VZVY
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT RawMaterials: Výzvy KAVA11 -1- - start 17.11.2022, 00:00- - uzavierka 26.01.2023, 13:00- - publikacia datum 27. novembra 2022-Vetky aktulne otvoren vzvy
Zaregistrujte sa na odber informci aj z ERAPORTLu

horizont@cvtisr.sk


HORIZONT EURPA Ministerstvo kolstva, vedy, vskumu a portu Slovenskej republiky

Ak u nemte zujem o posielanie noviniek e-mailom kliknite sem.