Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Velkej Británie (HORIZON-MISS-2024-CLIMA-01-02)

Skupina UK100, sieť miestnych lídrov v Spojenom kráľovstve, ktorí sa zaviazali, že budú viesť rýchly prechod na čistú nulovú spotrebu energie vo svojich komunitách, hľadá partnerov na spoluprácu v rámci Horizont výzvy Misie Adaptácia na zmenu klímy:

Ponúkajú podporu v rámci projektových aktivít:

  • Šírenie a využívanie výsledkov: organizujeme školenia, okrúhle stoly a podujatia, ako ich tradičná Akadémia klimatického líderstva, zameraná na budovanie kapacít a povedomia miestnych orgánov o výzvach a riešeniach Net Zero.
  • Výskum a poznatky: naša sieť je zapojená do zhromažďovania kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov s cieľom zlepšiť politiku a vedomosti
  • Networking: spolupracujeme s našimi členmi na budovaní politického konsenzu a záväzku konať na miestnej aj národnej úrovni

 

Home

 

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte Národný kontaktný bod.

 

mit, 26.6.2024