Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ENERGETIKA BUDÚCNOSTI, KTORÁ NEZABÚDA NA ĽUDÍ


Začiatok: 17. 10. 2024 09:00

Koniec: 17. 10. 2024 15:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Klimatická iniciatíva

Miesto konania: EINPARK Offices, Bratislava

Štát: Slovensko
Energetická premena našej spoločnosti je nevyhnutnosťou a súčasne šancou pre kvalitnejší život. Táto premena si však vyžaduje hlboké zmeny a tie sú prirodzene spojené s obavami – ako ich finančne a sociálne zvládnuť, spravodlivo rozložiť náklady a prínosy s ohľadom na každodenný život každého z nás. Udržateľná energetika slovenských domácností aj firiem bude realitou len vtedy, ak ľudia pocítia jej prínos.

Na konferencii Vás čakajú zaujímaví a relevantní rečníci, z politickej a odbornej sféry, ktorí sa budú venovať pálčivým témam z oblasti energetiky.

Bližšie informácie už čoskoro 👋


Konferencia je spoluorganizovaná v spolupráci s Nadáciou @Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej republike. 💛

Pridať do Google Calendar