Horizont Európa

1. pilier: Excelentná veda Európska rada pre výskum (ERC) Akcie „Marie Skłodowska-Curie“ Výskumné infraštruktúry 2. pilier: Globálne výzvy Klastre Zdravie Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť Civilná bezpečnosť pre spoločnosť Digitalizácia, priemysel a vesmír Klíma, energetika a mobilita Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Spoločné výskumné centrum (JRC) Misie Európske výskumno-inovačné partnerstvá 3. pilier: … Čítať ďalej Horizont Európa