Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Záujem o dopytovo-orientované školenie/prednášku

Horizont 2020

Kancelária Národných kontaktných bodov programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 (Kancelária NCP) zaradila do svojej ponuky služieb na mieru šité prednášky a školenia k témam a oblastiam programu Horizont 2020, v ktorých by vaša inštitúcia mala záujem dovzdelávať svojich zamestnancov a projektových manažérov. Vyplnením tohto formulára nám zašlete svoje požiadavky a my vás budeme obratom kontaktovať. Ďakujeme za prejavený záujem!