Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Zoznam výziev

Výzvy

Všetky výzvy rámcového programu Horizont 2020 nájdete na portáli EK F&T Opportunities:

Zoznam výziev na roky 2018-20 v Horizonte 2020

Výzvy je možné filtrovať podľa programovej oblasti programu Horizontu 2020, podľa aktuálne otvorených výziev, podľa nadchádzajúcich výziev a cez kľúčové slová môžete vyhľadať výzvu, ktorá pokryje Vašu tému záujmu či výskumu.

Zoznam výziev je tiež možné nájsť na tomto portáli v jednotlivých oblastiach programu Horizont 2020 na podstránke „Výzvy“.