Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Termíny uzávierok

Výzvy

Výzva sa pokladá za „otvorenú“ až do dátumu uzávierky uvedenej vo výzve/ téme.

Niektoré výzvy sú otvorené neustále s určenými termínmi medziuzávierok. To znamená, že môžete podať návrh projektu hocikedy, pričom projekt bude vyhodnotený najneskôr po uzavretí medziuzávierky.

V každej otvorenej výzve/téme musí byť určený termín uzávierky.

Jednokolové výzvy

Väčšina zverejnených výziev v Horizonte 2020 je jednokolová (1-stage call) a pri podávaní projektu musíte predložiť znenie úplného návrhu v stanovenom termíne.

Dvojkolové výzvy

Niektoré výzvy majú postup podávania návrhu rozdelený na dve kolá (2-stage call).

Prvé kolo: Môžete podať návrh osnovy (štandardná dĺžka maximálne 15 strán, ak nie je ustanovené inak v príslušnom pracovnom programe a v šablóne v elektronickom systéme podávania projektov). Ten je vyhodnotený podľa kritérií stanovených k výzve / téme. 
V trvalo otvorených výzvach, bude Vaša osnova návrhu hodnotená, ako náhle bude v systéme podaná, zároveň tam bude zverejnená uzávierka pre podanie svojho celkového návrhu v 2.kole.

Druhé kolo: Ak Váš návrh prejde 1.kolom, budete vyzvaní, aby ste predložili svoj úplný návrh v stanovenej lehote. Ak sa  to vyžaduje v príslušnom pracovnom programe, po skončení 1. kola dostanete hodnotiacu súhrnnú správu (Evaluation Summary report – ESR). 
Zamietnuté návrhy: Ak Váš návrh neprejde 1.kolom, budete o tom informovaní písomne​​, spolu s hodnotiacou súhrnnou správou.