Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Oblasť Vesmír  sa nachádza v 2. pilieri Horizontu 2020 – Vedúce postavenie priemyslu.  Osobitným cieľom Horizontu 2020 je udržať si a vybudovať prostredníctvom výskumu a inovácií celosvetové vedúce postavenie v rámci podporných technológií a v oblasti kozmického priestoru, ktoré sú oporou konkurencieschopnosti naprieč rôznymi existúcimi a vznikajúcimi priemyselnými odvetviami a sektormi. Európa potrebuje urýchliť inováciu, ktorou sa transformujú získané znalosti s cieľom podporiť a posilniť existujúce produkty, služby a trhy a s cieľom vytvoriť nové produkty, služby a trhy, pričom sa bude naďalej zameriavať na kvalitu a udržateľnosť. Inovácia by sa mala využívať v čo najväčšom rozsahu a ísť nad rámec technológií tak, aby sa zahŕňali podnikateľské, organizačné a sociálne aspekty.

 

Oblasť Vesmír sa v programe Horizont 2020 zaoberá podporou rozvoja vesmírnych kapacít EÚ v oblastiach: navigácia, pozorovanie Zeme, ochrana vesmírnej infraštruktúry, zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu, medzinárodná spolupráca, či podpora zapájania malých a stredných podnikov.

Na rozdiel od FP7 už nebude podporovať rozvoj programu COPERNICUS, ktorý bude mať samostatné operačné financovanie vo výške 3,8 mld Eur. Oblasť vesmírneho výskumu v rámci H2020 bude pracovať s osobitným rozpočtom zhruba 1,4 mld. Eur.

 

Aktualizovaný Pracovný program na roky 2018-2020

Pracovný program na roky 2016-2017

 

Aktuálne je môžné zapojiť sa iba cez výzvy SME Instrumentu alebo cez nástroj Fast Track to innovation (Pilot).

Erika Hlavatá  
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 733 482
E-mailová adresa: erika.hlavata@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

 

Európska komisia otvorila 12 tém (topics) nového Pracovného programu pre oblasť Vesmír2018 – 2020. Rozpočet pre tieto témy je 104 Mio €.

Výzvy sú zverejnené na tzv.portáli

 

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

Európska vesmírna agentúra ESA - Agentúra ESA je európskou bránou do vesmíru. Jej cieľom je rozvíjať európske vesmírne schopnosti a zabezpečiť, aby investície do vesmíru aj naďalej prinášať výhody občanom Európy a sveta. Na tejto webovej stránke nájdete podrobné informácie o aktivitách ESA a príležitostiach. 

Slovensko a Európska vesmírna agentúra.

 

Copernicus - systém Copernicus je druhou vlajkovou loďou európskej vesmírnej politiky. Hneď po systéme satelitnej navigácie Galileo. Jeho cieľom je podporovať európske politiky poskytovaním informácií na základe satelitného zberu.

 

Galileo - európsky globálny navigačný družicový systém

Pozrite si zaujímavé prezentácie na tieto témy: NOVÉ

SME Instrument and FTI
Gregor Novak, Project Advisor / Dep. A / Unit A.2

Outcome of the Calls H2020-EO-2017 and H2020-COMPET-2017
REA

Overview
Mats Ljungqvist Space Policy and Research
DG GROW – Internal Market, Industry Entrepreneurship and SMEs

Earth Observation
Virginia Puzzolo REA.B1 Space Research

SPACE-12-TEC-2018: SRC – Space robotics technologies
Christos Ampatzis, REA B.1 Space

Space business, entrepreneurship, outreach and education
Marko Curavic UNIT B1, REA

Space technologies, science and exploration
Birgit Blasch, REA B1 Space

Space technologies, science and exploration
Massimo Ciscato, REA B.1. Space

How to prepare a good proposal
REA

Výzvy v oblasti Vesmír 2015 (eng.) - Marc Jochemich, DLR - German Aerospace Center

Satellite Communication: Key Technology for Space Applications and its Role in Horizon 2020 (engl.) - Sandro Scalise, SatCom