Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie

Vedúce postavenie priemyslu

Téma “Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy a biotechnológie” je zameraná na udržanie a posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu – a tiež na reindustrializáciu Európy. Cieľom je dosiahnuť to prostredníctvom výskumu, technologického vývoja, demonštračných činností a inovácie v oblasti tzv. kľúčových a prielomových priemyslených technológií (KET) vrátane priemyselných biotechnológií.

Snahou je hľadať riešenia čo najbližšie priemyselnému a trhovému  uplateniu, vrátane oblastí zahrnutých v oblasti Spoločenských výzviev.

Téma je rozdelená na tri časti:

  • Nanotechnológie, pokročilé materiály a podporné aktivity pre KET;
  • Priemyselné biotechnológie;
  • Tri prierezové aktivity – výskumné verejno-súkromné partnerstvá:  FoF (Továrne budúcnosti), EeB (Energeticky úsporné budovy) a SPIRE (Udržateľný spracovateľský priemysel)

Primárne ciele oblasti NMP:

  • Prekonávanie bariér medzi nanotechnologickým výskumom a trhom, bezpečnostné hľadiská aplikácií založených na nanotechnológiách a podpora regulačných opatrení;
  • Nanotechnológie a nové materiály pre personalizovanú zdravotnú starostlivosť;
  • Výrobné postupy a materiály pre nízkouhlíkové technológie a vyššiu energetickú účinnosť;
  • Vyššie využitie obnoviteľných zdrojov vo výrobe;
  • Flexibilné výrobné technológie so zvýšenou energetickou a materiálovou efektivitou pri súčasnej redukcií odpadov, efektívnejšie využívanie vstupov a recyklácie;
  • Výrobné procesy založené na biotechnológiách podporujúce budúce inovácie, konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj.

Aktualizovaný/nový pracovný program 2018 - 2020 bol zverejnený 2.júla 2019 a zároveň boli zaktualizované aj výzvy na portáli.

Dušan Janičkovič  
Telefón: +421 2 5941 0563
E-mailová adresa:

dusan.janickovic@savba.sk

Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Zoznam výziev na roky 2018-20 v Horizonte 2020

 

Otvorené výzvy H2020 na rok 2020 pre oblasť „Priemyselné technológie“ (Industrial Technologies)

FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY – Open Innovation Test beds ( Rozpočet 111.5 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

DT-NMBP-04-2020: Open Innovation Test Beds for nano-enabled bio-based materials

IA

12.12.2019

DT-NMBP-05-2020: Open Innovation Test Beds for materials for building envelopes

IA

12.12.2019

DT-NMBP-06-2020: Open Innovation Test Beds for nano-pharmaceuticals production

IA

12.12.2019

 

 

FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY – Materials Characterisation and Computational Modelling  ( Rozpočet 24 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

DT-NMBP-11-2020: Open Innovation Platform for Materials Modelling         

RIA

12.12.2019

NMBP-35-2020: Towards harmonised characterisation protocols in NMBP

RIA

12.12.2019

 

FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY – Governance, Science-based Risk Assessment and Regulatory Science (Rozpočet 18 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

NMBP-16-2020: Safe by design, from science to regulation: multi-component nanomaterials

RIA

12.12.2019

NMBP-36-2020: Monitoring and safety of transport infrastructures

CSA

5.2.2020

NMBP-37-2020: Incentivising newcomers

CSA

5.2.2020

NMBP-38-2020: Citizens and industrial technologies

CSA

5.2.2020

 

FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY – Industry Commons (Rozpočet 8 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

DT-NMBP-39-2020: Towards Standardised Documentation of Data through taxonomies and ontologies

CSA

5.2.2020

DT-NMBP-40-2020: Creating an open market place for industrial data

RIA

12.12.2019

 

 

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY – Factories of the Future (Rozpočet 100 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

DT-FOF-07-2020: Assembly of micro parts  

RIA

5.2.2020

DT-FOF-09-2020: Energy-efficient manufacturing system management

IA

5.2.2020

DT-FOF-10-2020: Pilot lines for large-part high-precision manufacturing

IA 50%

5.2.2020

DT-FOF-11-2020: Quality control in smart manufacturing         

IA

5.2.2020

 

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY – Biotechnology  (Rozpočet 86 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

BIOTEC-06-2020: Reprogrammed microorganisms for biological sensors

IA

12.12.2019

BIOTEC-07-2020: Multi-omics for genotype-phenotype associations                                                                                

RIA

12.12.2019

CE-BIOTEC-08-2020: New biotechnologies to remediate harmful contaminants

RIA

15. 4. 2020

CE-BIOTEC-09-2020: Upcycling Bio Plastics of food and drinks packaging

RIA

12.12.2019

 

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY – Medical Technology Innovations (Rozpočet 35 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

NMBP-21-2020: Biological scaffolds for tissue regeneration and repair  

RIA

12.12.2019

DT-NMBP-23-2020: Next generation organ-on-chip

RIA-LS

12.12.2019

 

 

 

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY -  Sustainable Process Industry – SPIRE (Rozpočet 32.5 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

LC-SPIRE-08-2020: Novel high performance materials and components

RIA

5.2.2020

DT-SPIRE-11-2020: Artificial Intelligence and Big Data Technologies for Process Industries

CSA

5.2.2020

(CE-SPIRE-01-2020, CE-SPIRE-07-2020, CE-SPIRE-09-2020 vo výzve “Competitive, Low-carbon and Circular Industries”)

 

 

 

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY -  Clean Energy through Innovative Materials (Rozpočet 30mil. € od NMBP + 10 mil. € od SC3)

Názov

Typ

Uzávierka

LC-SC3-RES-9-2020: Next generation of thin-film photovoltaic technologies

IA

11.12.2019

LC-NMBP-31-2020: Materials for off shore energy

IA

12.12.2019

(v predchádzajúcom oznámené LC-NMBP-28-2020 – teraz LC-SC3-RES-9-2020 – vo WP časť Societal Challenge 3 – Energy)

 

 

 

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY Energy-efficient Buildings (Rozpočet 52.5 mil. €)

Názov

Typ

Uzávierka

LC-EEB-04-2020: Industrialisation of building envelope kits for the renovation market

IA

5.2.2020

LC-EEB-07-2020: Smart Operation of Proactive Residential Buildings

IA

5.2.2020

LC-EEB-08-2020: Digital Building Twins

RIA

5.2.2020

(v predchádzajúcom oznámené LC-EEB-05-2018-20 a LC-EEB-06-2018-20 nebudú otvorené vo WP 2020)

 

 

Competitive, Low-carbon, Circular Industries -( Rozpočet 113.5 mil. € od NMBP + 5 mil. € od FET + 58 mil. € od SC5 + 29 mil. €  od SC3) 

Názov

Typ

Uzávierka

CE-NMBP-41-2020: ERA-NET on materials, supporting the circular economy and Sustainable Development Goals

ERA-NET

5.2.2020

CE-NMBP-42-2020: Materials life cycle sustainability analysis

RIA

5.2.2020

CE-SPIRE-01-2020: Tapping into the potential of Industrial Symbiosis

IA

5.2.2020

CE-SPIRE-07-2020: Preserving fresh water: recycling industrial waters industry

IA

5.2.2020

CE-SPIRE-09-2020: Alternative mineral resources for high volume production

IA

5.2.2020

 

CE-SC5-07-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes

 

IA

5.2.2020

CE-SC5-08-2020: Raw materials policy support actions for the circular economy - Expert network on Critical Raw Materials

CSA

5.2.2020

CE-SC5-31-2020: Develop, implement and assess a circular economy oriented product information management system for complex products from cradle to cradle

 

IA

5.2.2020

LC-SC3-CC-9-2020: Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion

IA

10.9.2020

LC-SC3-NZE-5-2020: Low carbon industrial production using CCUS

IA

1.9.2020

 

 

Etické otázky v Horizonte 2020

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

NMP TeAm

NMP TeAm je stránka európskej siete národných kontaktých bodov pre NMP. Nájdete tu aktuality, dokumenty, informácie o výzvach a služba Partner Search pre oblasť NMP.

Key Enabling Technologies
Key Enabling Technologies je stránka EK venovaná tematickej oblasti NMP a RFCS and  programu Horizont 2020.