Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Informačné a komunikačné technológie

Vedúce postavenie priemyslu

Informačné a komunikačné technológie (ICT) sa nachádzajú v 2. pilieri Horizontu 2020 – Vedúce postavenie priemyslu. Osobitným cieľom Horizontu 2020 je udržať si a vybudovať prostredníctvom výskumu a inovácií celosvetové vedúce postavenie v rámci podporných technológií a v oblasti kozmického priestoru, ktoré sú oporou konkurencieschopnosti naprieč rôznymi jestvujúcimi a vznikajúcimi priemyselnými odvetviami a sektormi.. Európa potrebuje urýchliť inováciu, ktorou sa transformujú získané znalosti s cieľom podporiť a posilniť existujúce produkty, služby a trhy a s cieľom vytvoriť nové produkty, služby a trhy, pričom sa bude naďalej zameriavať na kvalitu a udržateľnosť. Inovácia by sa mala využívať v čo najväčšom rozsahu a ísť nad rámec technológií tak, aby sa zahŕňali podnikateľské, organizačné a sociálne aspekty.

ICT tvoria jednu zo zložiek podporných kľúčových technológií, tzv. KET (Key Enabling Technologies), medzi ktoré patria mikroelektronika a nanoelektronika, fotonika, nanotechnológia, biotechnológia, moderné materiály a moderné systémy výroby.

Pracovný program na roky 2016 a 2017 člení ICT do nasledujúcich oblastí:

 • A new generation of components and systems 
 • Advanced Computing and Cloud Computing
 • Future Internet 
 • Content
 • Robotics and Autonomous Systems
 • ICT Key Enabling Technologies 

Ďalej sa tu nachádzajú:

 • Innovation and Entrepreneurship support 
 • Responsibility and Creativity
 • International Cooperation Activities
 • SME Instrument - ODI
 • Fast Track to Innovation - FTI
 • EU-Japan Joint Call
 • EU-Brazil Joint Call
 • EU-South Korea Joint Call 
 • Factories of the Future

ICT sa však nachádza v širokom spektre oblastí v rámci I., II. a III. piliera.

V I. pilieri:

 • Future and Emerging Technologies (FET)
 • Research infrastructures

V II. pilieri:

 • Nanotech., Materials, Manuf. & Processing
 • Innovation in SMEs

V III. pilieri:

 • SC1 - Health, demographic change and wellbeing
 • SC2 - Food security, sustainable agriculture & the biobased economy
 • SC3 - Secure, clean and efficient energy
 • SC4 - Smart, green and integrated transport
 • SC5 - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • SC6 - Europe in a changing world - Innovative, inclusive and reflective societies
 • SC7 - Secure societies

Podrobného sprievodcu po ICT oblastiach v H2020 nájdete tu.

     
 
Telefón: +421 2 69253 164
E-mailová adresa: horizont@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

   
   
   
   
   
   
   
   

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.