Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Vedúce postavenie priemyslu