Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Spoločenské výzvy

Hlavným cieľom výzvy „Bezpečné spoločnosti“ je financovať výskumné a inovačné aktivity potrebné pre ochranu obyvateľstva, spoločnosti a ekonomiky ako aj existujúcej infraštruktúry, politickej stability a blahobytu.

Primárne sa oblasť bezpečných spoločností venuje:

  1. zvýšeniu odolnosti spoločnosti voči prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, formou vývoja nových nástrojov krízového riadenia, komunikačnou interoperabilitou a novými prístupmi k ochrane kritickej infraštruktúry;
  2. boju proti kriminalite a terorizmu využívaním nových forenzných nástrojov na ochranu proti výbušninám;
  3. zvýšeniu ochrany hraníc, a to predovšetkým zlepšením ochrany morských hraníc, dodávateľského reťazca a podporou externých bezpečnostných politík EÚ (predchádzanie konfliktom a budovanie mieru);
  4. zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti;
Peter Beňo  
Mobil: +421 907 608 918
E-mailová adresa: peter.beno@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

FAQ  - odpovede EK na otázky k aktuálnym výzvam zaslané v rámci online Informačného dňa z 12.3.2020

SYnergy of integrated Sensors and Technologies for urban sEcured environMent

(Synergia integrovaných snímačov pre bezpečné mesta)