Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

SLOVENSKO V HORIZONTE 2020. ŠTATISTIKY ÚČASTI 2014 – 2019

Horizont 2020

Vizuálne spracovanie štatistických porovnaní slovenskej úspešnosti v programe Horizont 2020 s relevantnými údajmi naprieč celým programom Horizont 2020 a jeho jednotlivých tematických oblastí. Jedná sa o už ukončený rámcový program, ktorý bol pre obdobie r. 2021-v2027 nahradený programom Horizont Európa.

V publikácií tak nájdete štatistiky, ktoré sú podľa nás najpodnetnejšie na zamyslenie. Slovenská republika v čerpaní prostriedkov z programu H2020 zaostala dokonca aj v porovnaní so svojimi najbližšími susedmi, ktorí sa tiež radia medzi tzv. nové členské krajiny EÚ či skrátene EÚ-13.

Zdroj: EK, 31.3.2020, jas