Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Podaj projekt

Horizont 2020

Pred podaním projektu

Na čo sa pripraviť

Formuláre najčastejších typov projektových návrhov v pdf

Výskumné a inovačné projekty, Inovačné projekty (RIA, IA)

Koordinačné a podporné projekty (CSA)

Ostatné formuláre projektových návrhov v pdf (Template & Forms)

Podajte projektový návrh

Ako podať projektový návrh

Elektronické podanie projektového návrhu

Zoznam konzultačných spoločností

S cieľom uľahčiť žiadateľom proces prípravy, podania či riadenia úspešného projektu predstavuje Národná kancelária pre Horizont 2020 zoznam konzultačných spoločností, ktoré doposiaľ zareagovali na našu výzvu a deklarujú, že majú skúsenosti s programom H2020 a poskytujú žiadateľom svoje služby.

Aktuálne prihlásené konzultačné spoločnosti:

BIC Bratislava spol. s r.o.

CIVITTA

IT Visions, s.r.o.

PEDAL Consulting, s.r.o.

VISIONS CONSULTING, s.r.o

V prípade, ak chcete zaregistrovať do zoznamu aj Vašu konzultačnú spoločnosť, tu sú podrobnosti ako postupovať.