Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Národné kontaktné body

Horizont 2020

Národné kontaktné body (NCP) predstavovali národné podporné štruktúry pre program Horizont 2020 na Slovensku. Každý z nich mal na starosti niekoľko tematických oblastí programu. Národné kontaktné body sídlili v Centre vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nástupnícky program po tomto programe sa nazýva Horizont Európa a všeobecné otázky k tomuto programu môžete adresovať na horizont@cvtisr.sk.