Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Národné kontaktné body

Horizont 2020

Národné kontaktné body (NCP) sú národné podporné štruktúry pre program Horizont 2020 na Slovensku. Každý z nich má na starosti niekoľko tematických oblastí programu. Národné kontaktné body sídlia v Centre vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všeobecné otázky k programu Horizont 2020 môžete adresovať na h2020@cvtisr.sk.

NCP fungujú ako podpora pri príprave projektov a pri hľadaní partnerských organizácií do konzorcií pre projekty programu.

Meno a kontakt na NCP pre vybranú oblasť získate po kliknutí na názov oblasti nižšie.

Národný koordinátor NCP pre Horizont 2020
Iveta Hermanovská
Telefón:
+421 2 69253 169
Mobil:
+421 917 733 513
E-mailová adresa:iveta.hermanovska@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Právne, finančné a etické otázky
Viera Petrášová – právne otázky
Telefón:
+421 2 69253 169
Mobil:
+421 915 536 941
E-mailová adresa:viera.petrasova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Peter Beňo – finančné otázky
Mobil:
+421 907 608 918
E-mailová adresa:peter.beno@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Lucia Dávidová – finančné otázky
Mobil:
+421 917 733 510
E-mailová adresa:lucia.davidova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Soňa Ftáčniková – etické otázky
Mobil:
+421 905 550 747
E-mailová adresa:sona.ftacnikova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Európska rada pre výskum (ERC)
Iveta Hermanovská
Telefón:
+421 2 69253 169
Mobil:
+421 917 733 513
E-mailová adresa:iveta.hermanovska@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Soňa Ftáčniková
Mobil:
+421 905 550 747
E-mailová adresa:sona.ftacnikova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
Mária Búciová
Mobil:
+421 917 277 294
E-mailová adresa:maria_buciova@stuba.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04

Telefón:+421 2 69253 169
Mobil:
+421 91…..
E-mailová adresa:h2020@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Akcie Marie Skłodowska - Curie
Iveta Hermanovská
Telefón:
+421 2 69253 169
Mobil:
+421 917 733 513
E-mailová adresa:iveta.hermanovska@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Výskumné infraštruktúry
Viera Petrášová
Mobil:
+421 915 536 941
E-mailová adresa:viera.petrasova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Informačné a komunikačné technológie
Mária Búciová
Mobil:
+421 917 277 294
E-mailová adresa:maria_buciova@stuba.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04

Telefón:+421 2 69253 169
Mobil:
+421 91…….
E-mailová adresa:h2020@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
Dušan Janičkovič
Telefón:+421 2 5941 0563
Mobil:
+421 918 547 348
E-mailová adresa:dusan.janickovic@savba.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Vesmír

Telefón:+421 2 69253 169
Mobil:
+421 91 ……..
E-mailová adresa:h2020@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Prístup k rizikovému financovaniu
Lucia Dávidová
Telefón:
+421 2 69253 164
Mobil:
+421 917 733 510
E-mailová adresa:lucia.davidova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Ivan Filus
Telefón:
+421 2 5441 7515
E-mailová adresa:filus@bic.sk
Organizácia:BIC Bratislava
Ulica:Zochova 5
Mesto:Bratislava
PSČ:811 03
Inovácia v malých a stredných podnikoch
Lucia Dávidová
Telefón:
+421 2 69253 164
Mobil:
+421 917 733 510
E-mailová adresa:lucia.davidova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Miroslav Poláček 
Telefón:
+421 2 203 63 173
Mobil:
+421 915 783 734
E-mailová adresa:polacek@sbagency.sk
Organizácia:Slovak Business Agency
Ulica:Karadžičova 2
Mesto:Bratislava
PSČ:811 09
Ivan Filus
Telefón:
+421 2 5441 7515
E-mailová adresa:filus@bic.sk
Organizácia:BIC Bratislava
Ulica:Zochova 5
Mesto:Bratislava
PSČ:811 03
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
Iveta Hermanovská
Telefón:
+421 2 69253 169
Mobil:
+421 917 733 513
E-mailová adresa:iveta.hermanovska@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Nataša Hurtová
Telefón:
+421 2 69253 161
Mobil:
+421 917 733 512
E-mailová adresa:natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
Miroslava Tužinská
Telefón:
+421 2 69253 164
Mobil:
+421 917 733 474
E-mailová adresa:miroslava.tuzinska@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Telefón:+421 2 69253 164
Mobil:
+421 917 …….
E-mailová adresa:h2020@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny 
Miroslava Tužinská
Telefón:
+421 2 69253 164
Mobil:
+421 917 733 474
E-mailová adresa:miroslava.tuzinska@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
Katarína Šimková
Telefón:
+421 2 69253 164
Mobil:
+421 917 796 727
E-mailová adresa:katarina.simkova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
Peter Beňo
Mobil:
+421 907 608 918
E-mailová adresa:peter.beno@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť 
Katarína Šimková
Telefón:
+421 2 69253 164
Mobil:
+421 917 796 727
E-mailová adresa:katarina.simkova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 
Nataša Hurtová
Telefón:
+421 2 69253 161
Mobil:
+421 917 733 512
E-mailová adresa:natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
EURATOM
Nataša Hurtová
Telefón:
+421 2 69253 161
Mobil:
+421 917 733 512
E-mailová adresa:natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04
Spojené výskumné centrum (JRC)
Iveta Hermanovská
Telefón:
+421 2 69253 169
Mobil:
+421 917 733 513
E-mailová adresa:iveta.hermanovska@cvtisr.sk
Organizácia:Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica:Lamačská cesta 8/A
Mesto:Bratislava
PSČ:811 04