Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Manuál na vyhľadávanie partnerov

Horizont 2020

Partner Search –  nástroj na vyhľadávanie partnerov do projektov Horizontu 2020.

Keď už viete o akú výzvu máte záujem a o aký typ akcie pôjde, je potrebné vedieť ako a kde si nájsť vhodného partnera. Musíte vedieť, čo od partnera očakávate vy, čo Vám vie ponúknuť on, ale hlavne čo viete ponúknuť vy. Ďalej musíte mať jasno v tom, či chcete koordinovať projekt alebo sa chcete do projektu zapojiť ako partner.

Počet partnerov potrebných na realizáciu projektu sa líši podľa typu akcie, ako aj zámeru projektu. Aj keď minimálny počet sú 3 partneri z troch členských štátov, priemerný počet partnerov v konzorciu je 6 až 8. Pri špecifických typoch akcií môže byť počet aj iný (napr. Fast Track to Innovation). Priamo vo výzve sú vždy definované aj špecifické podmienky účasti napr. povinnosť zapojiť do projektu niektorú z partnerských krajín(AS) napr. Japonsko, Čína, Brazília atď., požadovaný typ inštitúcie, odlišný minimálny počet partnerov atď. Starostlivo čítajte text výzvy.

Nájsť si zahraničného partnera/ov je pri väčšine projektov podmienkou. Ďalšou podmienkou k účasti v Horizonte 2020 je aj vytvorenie konzorcia. Podmienky sú určené typom akcie. Ak ide o akciu typu výskumná a inovačná akcia (RIA) a inovačná akcia (IA) je podmienkou mať minimálne 3 partnerov z 3 členských štátov(MS) alebo asociovaných krajín (AS).

Vyhľadávanie partnerov je druhý najdôležitejší krok hneď po určení si výzvy, v ktorej budete podávať projekt. Portál je vstupný bod pre záujemcov o podávanie projektov v programe Horizont 2020, a preto tu môžete nájsť všetky potrebné informácie o Horizonte 2020, a teda aj nástroje na vyhľadávanie partnerov.

Možnosti hľadania partnerov do projektov

Pri hľadaní partnera máte viacero možností.

  1. Prvým miestom je Funding &Tenders Portal, časť Partner Search. Nájdete tu potenciálnych partnerov pre vaše projektové návrhy medzi zaregistrovanými organizáciami. Konkrétne ponuky na partnerstvo nájdete pod každou zverejnenou výzvou. Hľadať môžete aj zadaním kľúčového slova alebo témy a nájdete súvisiace organizácie. Vyhľadávať môžete podľa geografických kritérií alebo podľa typu organizácie, podľa tém, ktorých sa organizácie zúčastnili alebo prejavili záujem o účasť v budúcnosti.
  2. Ďalej Vám vieme pomôcť aj my. Vyplňte tu na webe náš formulár a požiadate nás o šírenie Vášho profilu cez naše kontakty v danej oblasti alebo podľa krajiny, kde by ste si chceli nájsť partnera.
  3. Na našom webe si pozrite našu databázu partnerských ponúk v časti Ponuka partnerstiev.
  4. Ďalej je možné vyhľadávať partnerov cez iné projektové či webové databázy. A to buď všeobecné (nezamerané na konkrétnu oblasť) alebo špecifické (venujúce sa len jednej spoločenskej oblasti).
  • ŠPECIFICKÉ – tu nájdete len organizácie špecializujúce sa na danú oblasť:

Viac informácií o hľadaní partnerov nájdete na Funding & Tenders Portale alebo nás kontaktujte.