Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Kde nás nájdete?

Horizont 2020
Budova CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 05 Bratislava I
Slovenská republika

tel: +421 2 69253 169
email: horizont@cvtisr.sk

IČO: 151882
IČ DPH: SK2020798395
Štátna pokladnica, IBAN: SK05 8180 0000 0070 0006 4743
SPSRSKBAXXX

GPS súradnice: S 48.16987°, V 17.07459°

Doprava: 
Hlavná vlaková stanica
zastávka Námestie Franza Liszta/SAV, smer zastávka Patrónka (autobusy č. 21, 34, 63; trolejbus č. 212)

Autobusová stanica Mlynské Nivy
zastávka Autobusová stanica, smer zastávka Patrónka (autobus č. 21)