Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

V tejto sekcii podpora nájdete viaceré podporné dokumnety:

         

Horizon 2020 Helpdesk  slúži na kontaktovanie Európskej komisie v prípade nejasností týkajúcich sa európskeho výskumu, najmä rámcových programov EÚ pre výskum. Po vyplnení dotazníka bude Vaša otázka poslaná na Európsku komisiu.

Europe Enterprise Network (EEN) je najväčšia sieť v Európe na podporu podnikania, inovácií a výskumu. Enterprise Europe Network združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 50 krajinách. Každá spoločnosť, ktorá chce požiadať o financovanie v rámci Horizontu 2020 alebo už dostáva finančné prostriedky na inovačný projekt v rámci nástroja pre MSP,  je oprávnená žiadať bezplatnú podporu od siete Enterprise Europe Network. Miestny partner siete Enterprise Europe Network Vám pomôže nielen s podporou v riadení európskeho projektu a dohodou o grante, ale tiež Vám pomôže zaistiť, aby Váš inovačný projekt uspel. Od individuálnej analýzy silných a slabých stránok jednotlivých spoločností zapojených do projektu, ale aj toho, že Vám Váš partner z EEN poradí v celom priebehu projektu a poskytne Vám bezplatne profesionálne koučovanie vo vyžiadaných oblastiach. Na Slovensku sú Vám školitelia EEN k dispozícii v centre BIC Bratislava a v regionálnom zastúpení EEN.

V záložke National Contact Points nájdete zoznam všetkých vymenovaných národných kontaktných bodov v členských štátoch a asociovaných krajinách, ako aj vo vybraných tretích krajinách. Kontaktné body môžete vyhľadávať podľa krajín alebo podľa oblastí.

V záložke Glossary nájdete slovník pojmov, ktorý vysvetľuje základné pojmy používané v Horizonte 2020. Preložený slovník nájdete aj na našej stránke, v záložke vľavo hore.

V záložke FAQ (Frequently Asked Questions) nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky, rozdelené do sekcií podľa toho, čoho sa tykajú:

 • portal,
 • registrácia užívateľov,
 • úlohy a prístupové práva,
 • register účastníckych organizácií a správa dát organizácií,
 • podávanie projektu,
 • príprava grantovej dohody a elektronický podpis,
 • hlásenia a komunikácia s EK,
 • audity,
 • elektronické podávania finančných výkazov,
 • spoločné technologické iniciatívy,
 • výzvy,
 • referenčné dokumenty k H2020 a 7.RP,
 • Experti,
 • RSS,
 • iKalendár,
 • nástroj pre malé a stredné podniky,

Okrem toho tu nájdete podrobné manuály k:

Cez IT Helpdesku môžete kontaktovať služby technickej podpory, ak máte technický problém – nefunguje Vám prihlasovanie, máte problém s vypĺňaním údajov a podobne.

V záložke Other Help Services nájdete kontakty na podporu v iných oblastiach, ako:

 • Helpdesk ohľadom etických otázok,
 • Helpdesk zaoberajúci sa právami duševného vlastníctva a ich ochrany,
 • kontakt na Európsky výbor pre štandardizáciu CEN-CENELEC,
 • kontakt na IGLO – neformálnu skupinu pre styčné kancelárie pre vedu a výskum,
 • národné informácie o výskume a vývoji,