Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Možnosti financovania

Funding & Tender Opportunities Portal

V záložke Search Funding & Tenders nájdete zverejnené výzvy pre jednotlivé oblasti. V prvom rade je potrebné zvoliť vo vyhľadávacej lište vľavo ako program Horizont 2020. Následne vo vyhľadávacom okne  vľavo hore môžete vyhľadať relevantnú výzvu podľa Vami zadaných kľúčových slov alebo si vyhľadať všetky zverejnené výzvy:

  • podľa špecifickej oblasti H2020 (tzv. programme part – napr. nanotechnológie, projekty Marie Sklodowska Curie a pod.)
  • podľa hlavných priorít Európskej únie (focus area)
  • podľa prierezových priorít (cross-cutting priority)
  • podľa konkrétnych kódov výziev

Je dôležité si uvedomiť, že tieto kritériá sa vzájomne prekrývajú a výzva, ktorú hľadáte, môže byť zaradená aj vo viacerých z nich naraz. Je možné zvoliť, či chcete hľadať všetky výzvy, čiže už aj uzavreté, prípadne len otvorené výzvy alebo pripravované výzvy. Je možné si ich zoradiť podľa dátumu otvorenia výzvy, názvu, kódu alebo uzavretia výzvy. Portál zoraďuje výzvy od najstaršej po najnovšiu.

Keď si zvolíte výzvu resp. tému, ktorá by Vás mohla zaujímať , prekliknite na stránku, ktorá Vám poskytne špecifické podmienky k tejto výzve/téme. V hornom menu nájdete informácie, o aký typ akcie/projektu ide, koľko kôl má, kedy bola zverejnená a kedy má termín uzávierky.

V záložke Topic Description nájdete samotný text témy. Delí na sa 3 hlavné časti, a to:

  • Specific Challenge, kde EK vysvetľuje, prečo je danú problematiku potrebné riešiť,
  • Scope – čo spadá do rozsahu témy,
  • Expected impact – aké sú očakávané dopady a dosiahnuté výsledky projektu,

V záložke Topic Conditions & Documents si môžete pozrieť a stiahnuť všetky dokumenty, v ktorých sú stanovené pravidlá účasti, špecifické podmienky danej témy, šablóny návrhu projektu, anotovanú grantovú dohodu a tak ďalej.

Časť Partner Search vám umožňuje zadať dopyt alebo ponuku na účasť v tejto výzve.

V časti Submission Service už môžete priamo podať Váš projektový návrh. Po prihlásení sa pod Vaším ECAS účtom sa otvorí systém elektronického podávania projektov. Sprievodcu krok za krokom pri online podávaní projektov nájdete v tomto manuáli.

Časť Get support obsahuje linky na dôležité podporné dokumenty programu, ktoré vám majú napomôcť pri podávaní návrhu projektovej žiadosti.

V prípade, ak sa výzva delí na jednotlivé témy, v časti Call information je podrobne popísaná celá výzva ako taká, jej kontext, ako aj ostatné témy v rámci nej. Projekt, ktorý podávate musí byť v súlade s ňou, keďže jej kontext bude braný do úvahy pri jeho hodnotení. Táto časť odkazuje na dôležité politiky a strategické dokumenty EÚ, v súlade s ktorými by mal byť váš projekt.

Čast Call updates ponúka prehľad aktualizácií týkajúcich sa celej výzvy, čiže aj jednotlivých tém v rámci nej – napr. koľko bolo podaných projektových návrhov alebo kde je možné nájsť vyhodnotenie konkrétnej uzávierky.