Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

V Horizonte 2020 sa môžete zúčastniť nielen prostredníctvom účasti v projekte, ale môžete sa prihlásiť aj za experta. Úlohou expertov je hodnotenie projektových návrhov. Za expertov sa môžu prihlásiť ľudia, ktorí majú vysokú úroveň odborných znalostí v príslušných oblastiach výskumu a inovácií. Na prihlásenie sa za experta potrebujete mať vytvorený účet v ECAS a následne sa prihlásiť za experta na portáli.

Viac informácií o podmienkach účasti a úlohách expertov nájdete na portáli, v záložke Experts.

Európska komisia zároveň umožňuje aj organizáciám hromadne prihlásiť svojich zamestancov. Stačí vyplniť súbor v exceli, poslať email z Vášho firemného účtu (vzor listu nájdete na tejto stránke) spolu s vyplneným súborom na hromadný email EK: EC-expert-recommendations@ec.europa.eu.