Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Funding & Tender Opportunities Portal

Horizont 2020

Tento portál je základný nástroj pre žiadateľov/účastníkov programu Horizont 2020. Ide o unikátny portál zriadený EK, cez ktorý výlučne a elektronický komunikujete s EK. Cez portál podáte projektový návrh, nájdete si partnerov do konzorcia, podpíšete grantovú dohodu s EK atď. Zároveň sa môžete na ňom môžete prihlásiť ako hodnotiteľ projektových návrhov, a to všetko elektronicky. Portál je jediný vstupný bod pre interakciu týkajúcu sa programu pre výskum a inovácie v EÚ s Európskou komisiou a jej výkonnými agentúrami. Ponúka Vám služby a nástroje, ktoré uľahčujú sledovanie a správu Vašich návrhov a projektov.

Ak sa chcete zapojiť do akéhokoľvek projektového návrhu alebo chcete podať návrh projektu samostatne, je potrebné aby, Vaša organizácia bola zaregistrovaná v Registri účastníkov portálu pre financovanie a verejné súťaže a disponovala 9-miestnym identifikačným kódom účastníka (PIC).

Môže sa stať, že Vaša organizácia už má pridelené (PIC) a preto je potrebné si registráciu overiť, to znamená zistiť či je Vaša organizácia už zaregistrovaná a či má pridelené PIC na portáli. Ak nie, môžete začať proces registrácie na tej istej stránke a po dokončení získať PIC, ktorý použijete pri akejkoľvek korešpondencii s Komisiou.

Ak je váš návrh posúdený ako úspešný, bude Vám doručené oznámenie, že váš návrh projektu je vybraný na financovanie. V prípade potreby vás Komisia požiada, aby ste:

  • predložili podporné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti, ktoré sta oznámili počas registrácie Vašej organizácie (overenie právnickej osoby)
  • vymenovali ,,Zástupcu právnickej osoby“ (inak nazývaný ako ,,LEAR„)
  • predložili podpornú dokumentáciu na účel overenia finančnej spôsobilosti Vašej organizácie.

Viac informácií môžete nájsť v tomto dokumente

Štruktúra Funding & Tender Opportunities (bývalý účastnícky portál)

Portál sa delí na niekoľko častí, niektoré časti sú prístupné všeobecne pre všetkých, niektoré len pre registrovaných užívateľov.

 Neregistrovaní užívatelia môžu cez portál:

  • hľadať spôsoby financovania pre svoj projektový zámer a vyhľadať si zverejnené výzvy,
  • čítať online H2020 manuál a sťahovať právne dokumenty a podklady,
  • overiť si, či je ich organizácia už zaregistrovaná,
  • kontaktovať  služby podpory alebo navštíviť sekciu FAQ,

Registrovaní užívatelia môžu prostredníctvom  portál:

  • podať projektový návrh,
  • podpísať grantovú dohodu,
  • riadiť projekt po celú dobu jeho životného cyklu.

Personalizovaný prístup:

Z domovskej stránky  portálu sa dostanete k informáciám o možnostiach financovania, o možnostiach účasti, ako sa stať expertom, k službám podpory alebo sa môžete iba jednoducho prihlásiť a otvoria sa Vám personalizované časti portálu.

Podrobné informácie o všetkých funkcionalitách portálu nájdete v tomto manuáli.