Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

Excelentná veda

Program Future and Emerging Technologies (FET) - Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie podporuje úsilie o využívanie príležitostí pre výskum malého rozsahu vo všetkých oblastiach aj v súvislosti s novými témami a veľkými vedecko-technickými výzvami, ktoré si vyžadujú úzku spoluprácu medzi programami v rámci Európy, ale aj za jej hranicami. Tento prístup sa odvíja od excelentnosti a rozširuje sa na objavovanie predsúťažných myšlienok, ktoré budú formovať budúcnosť technológií. Vďaka tomu bude spoločnosť a priemysel profitovať z multidisciplinárnej výskumnej spolupráce na európskej úrovni, vytvorením prepojenia medzi výskumom poháňaným vedou a výskumom poháňaným spoločenskými cieľmi a výzvami, alebo konkurencieschopnosťou priemyslu.

Program FET sleduje tri základné línie s rôznym charakterom a spôsobom financovania.  Dopĺňajú ho ďalšie aktivity, ako je tvorba sietí pre dynamickú spoluprácu a posilnenie diskusie o nových technológiách a ich dopade na priemysel a spoločnosť:

FET OPEN - podporuje výskum v oblasti vedy a techniky v počiatočnom štádiu, ktorý skúma nové základy radikálne nových technológií budúcnosti prostredníctvom spochybňovania súčasných paradigiem a otvárania neprebádaných oblastí. Počíta sa s podporou mladých výskumníkov a malých inovačných firiem so špičkovými technológiami. Projekty sa predkladajú a vyhodnocujú postupne.

FET PROACTIVE - podporuje rozvoj nových tém počiatočného výskumu a vzájomne súvisiacich a spolupracujúcich projektov s rôznymi pohľadmi na riešenie danej problematiky.

FET FLAGSHIPS - podporujú veľký ambiciózny výskum zameraný na významné interdisciplinárne prevratné zmeny vo vede a technológiách. Pracovný program FET podporuje dve hlavné iniciatívy:

  1. Graphene Flagship
  2. Human Brain Project

Pracovný program na roky 2016-2017

Výzvy H2020

Lucia Dávidová
 
Mobil:  +421 917 733 510
E-mailová adresa: lucia.davidova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

   
   
   
   
   
   
   
   

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.