Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Excelentná veda